วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

PATTRA

ผ้าขาวม้ามาลัยกร ถักทอด้วยมือจากผ้าผืนเดียวที่ทอจากด้ายคอปกเสื้อ เนื้อแน่น มีน้ำหนัก สีสันสวยงาม เหมาะกับการทำมาลัยกร ด้วยเทคนิคการทำที่ประณีตได้รูปทรง เก็บรักษาได้ง่าย ได้นาน และมีคุณค่าทางจิตใจ

สินค้าอื่นๆ