วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

Mudjai

มัดใจแผ่นเบอร์เกอร์ไรถั่วไร้แป้ง
ผลิตจํากวัตถุดิบหลักคือเห็ดแครงและ ขนุนอ่อน ไม่มี ส่วนผสมของถั่วทุกชนิด และกลูเตน

สินค้าอื่นๆ