วันศุกร์ 2 มิถุนายน 2023

เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ

ชนิตซอง ซองจดหมาย เบอร์9 ขนาด 4.1/4 x 9.1/4 นิ้ว หรือ 10.8 x 23.5 ซม. ซองจดหมายมาตรฐาน กฐิน a4พับ3ตอน ขนิตกระดาษ ปอนด์ 100 แกรม ผลิตจากกระดาษปอด์น คุณภาพดี เนื้อเนียน และหนา
ฝาซอง มีแถบกาว ปิดผนึกแน่นสนิท เพียงใช้น้ำลูบ

  • บริษัท เอส.อาร์.ซี. เอ็นเวลอพ จำกัด
  • Telephone : 0830688325
  • Email : [email protected]

สินค้าอื่นๆ