วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทุกชนิด ในบรรจุภัณฑ์ ส่งขายให้เกษตรกรนำไปปลูกต่อ หรือทำเป็นของชำร่วย

สินค้าอื่นๆ