วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

เจ้าเปีย Chao Phia

ทุเรียนหมอนทอง 100% ขนาด 20กรัม ผ่านวิธีการฟรีซดราย มาตรฐาน GMP, HACCP เก็บไว้ได้นานถึง18 เดือน ปราศจากสารปรุงแต่ใดๆ อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงจากธรรมชาติ

สินค้าอื่นๆ