วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

เคียงกัน

หนังปลากรอบสมุนไพร ตราเคียงกัน เป็นการผสมผสานกับของหนังปลากรอบคุณภาพดีและเครื่องปรุงสมุนไพรไทยสูตรเฉพาะของบริษัทฯ จึงได้ออกมาเป็นหนังปลากรอบสมุนไพรที่มีรสชาติอร่อยและโดดเด่น เป็นสินค้าที่สามารถนำไปทานเป็นกับแกล้มก็ได้ ทานเป็นขนมก็อร่อย

สินค้าอื่นๆ