วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022

หนุ่มนาข้าว

มันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ มาตรฐาน EU/NOP by Ceres.
พืชหลังนา ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ยอดพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่น ได้แก่พันธุ์โอกินาว่าสีส้ม/ม่วง เบนิฮารุกะ และ อันโนะอิโมะ ,รับปลูกพืช/วัตถุดิบอินทรีย์ทุกชนิด

สินค้าอื่นๆ