วันอาทิตย์ 17 ตุลาคม 2021

หนุ่มนาข้าว

มันเทศญี่ปุ่นอินทรีย์ มาตรฐาน EU/NOP by Ceres. พืชหลังนา ปลูกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ยอดพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่น ได้แก่พันธุ์โอกินาว่าสีส้ม/ม่วง เบนิฮารุกะ และ อันโนะอิโมะ ,รับปลูกพืช/วัตถุดิบอินทรีย์ทุกชนิด

  • บริษัท อี-ไรซ์ไทยฟาร์มเมอร์ส จำกัด
  • Telephone : 065-2360494
  • E-mail : thairice39@gmail.com
  • Facebook : หนุ่มนาข้าว

สินค้าอื่นๆ