วันจันทร์ 5 ธันวาคม 2022
Home ผลิตภัณฑ์ในโครงการ ปี 2565 สินค้าเกษตร/ เกษตรแปรรูป อาหารและอาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม ขนมทุเรียน ทุเรียนไทยไชโย รังสรรค์ด้วยภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าทรัพยากร

ขนมทุเรียน ทุเรียนไทยไชโย รังสรรค์ด้วยภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่าทรัพยากร

ขนมทุเรียน นวัตกรรมแปลรูปแบบย้อนกลับ นำทุเรียนกวนมาแปลรูปกลับมาเป็นทุเรียนอีกครั้ง

  • บริษัท ไทยนีทเบเกอรี่ จำกัด
  • Telephone : 0942324241
  • Email : [email protected]

สินค้าอื่นๆ