วันศุกร์ 2 มิถุนายน 2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มภูมิภาคเป้าหมายของโครงการและจะต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
 2. มีสินค้าหรือการประกอบธุรกิจ/สายการผลิตเป็นของตัวเอง
 3. เป็นผู้ประกอบการค้า/บริการ หรือการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ภายใต้กลุ่มสินค้าที่กำหนด ได้แก่
  • สินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป อาหารและอาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม
  • สินค้าแฟชั่นและสิ่งทอ
  • สินค้าเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวและสมุนไพรไทย
  • สินค้าหัตถกรรม/เครื่องใช้และของตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ/ของชำร่วย (สินค้ากลุ่ม Lifestyle)
  • สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

 

 1. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนา ต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ
 2. ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการฯ เพื่อการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ และจะต้องสามารถจัดสรรบริหารจัดการเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมฯ มากกว่า 80% และร่วมนำเสนอผลงาน (pitching) การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือการเข้าเยี่ยมโรงงาน/บริษัท/สำนักงาน ตลอดจนการพัฒนาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หลักสูตรฯ ที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน
 3. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการ/ผ่านการพัฒนาที่ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตรจากโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ในปี 2563
 4. มีตราสินค้า/Brand Name เป็นของตัวเอง (ถ้ามี)