วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล
(ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ได้จัด “โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2564” ภายใต้หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระดับภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วยภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และส่วนกลาง เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้า การส่งเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการและความรู้ ความสามารถรวมถึงทักษะที่เหมาะสมในการกำหนด/จัดทำ และบริหารจัดการแผนธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

DITP จัดเจรจาธุรกิจให้ SMEs ต้นกล้า ทู โกล กับห้างค้าปลีก หวังรับออเดอร์ 1 ปี 100 ล้านบาท

0
นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) จากโครงการ “สร้าง...

‘พาณิชย์’ ติดอาวุธธุรกิจ SMEs ต้นกล้า ทู โกล’64 พร้อมพาบุกช่องทางการค้าใหม่

0
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจ SMEsเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทย คือ ผู้ผลิตสินค้าหลากหลายประเภทที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศ เช่น...

ผลิตภัณฑ์ในโครงการ